Informacja o Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Z roku na rok coraz większa ilość osób chce po przejściu na emeryturę nadal aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przy Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego)został utworzony w 2006 roku Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw polegających na prowadzeniu różnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej dla osób dojrzałych. Między innymi propaguje profilaktykę gerontologiczną, co pozwala Słuchaczom cieszyć się lepszym zdrowiem. Zaspakaja potrzeby czysto poznawcze i daje możliwości twórczego rozwoju. Uczestnictwo w zajęciach sprzyja dobrej kondycji psychofizycznej, a co najważniejsze zapełnia wrażenie wszechogarniającej pustki i samotności poprzez danie poczucia przynależności oraz umożliwia przebywania ludziom w grupie rówieśniczej.

Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba zamieszkała na terenie powiatu polkowickiego, która ukończyła 45 rok życia, nieczynna zawodowo (np. emeryt, rencista) bez względu na poziom wykształcenia. Każdy otrzymuje Legitymację oraz Indeks Słuchacza PUTW. Cykl kształcenia obejmuje 3 lata.