Rekrutacja

Nabór słuchaczy na rok akademicki 2020/2021

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (PUTW) ogłasza nabór słuchaczy na rok akademicki 2020/2021. Słuchaczami PUTW mogą zostać osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Polkowice, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia (45 lat), nieczynne zawodowo (np. emeryci, renciści). Liczba miejsc jest ograniczona do pięćdziesięciu (50) osób na pierwszy rok. W przypadku większej ilości chętnych, o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Poniższe dokumenty rekrutacyjne wypełniają zarówno kandydaci na pierwszy rok jak i słuchacze chcący kontynuować kształcenie.

 • Biuro rekrutacji: UJW, ul. Skalników 6b, pokój nr A216 (I piętro),
 • Termin rekrutacji: 26.08.-25.09.2020 r. dokumenty można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać skan wszystkich dokumentów na adres: e.grabowska@ujw.pl lub k.stepien@ujw.pl,
 • Wymagane dokumenty (można pobrać ze strony int. lub w biurze rekrutacji):
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – pobierz druk,
  • DEKLARACJA SŁUCHACZA – pobierz druk,
  • jedno zdjęcie legitymacyjne,
  • dowód wpłaty składki członkowskiej i/lub wpisowego.
 • Opłaty (tylko przelewem):
  • wpisowe – 10 zł (tylko dla kandydatów na I rok),
  • składka członkowska (roczna) – 60 zł (kandydaci i słuchacze kontynuujący);

Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774
Tytuł przelewu: „wpisowe i/lub składka członkowska PUTW”.

Szczegółowych informacji udziela:

 • Pani Elżbieta Grabowska – Koordynator PUTW (pok. A216, tel.76 746 53 35),
 • Pani Ksenia Stępień – spec. ds. administracji biurowej (po. B204, tel. tel.76 746 53.