Opublikowano: 2 czerwca 20220.8 minut czytania

Dnia 27.06 na zaproszenie Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dr Bogny Bartosz Przewodniczącej Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej przedstawiciele PUTW wzięli udział w Forum Rad Senioralnych w Subregionie Legnickim.

Była to okazja do dyskusji oraz wymiany doświadczeń związanych z działaniami na rzecz Seniorów.
Tematy poruszane podczas Forum to:

– Społeczna Partycypacja jako narzędzie dialogu z samorządem;

– Oczekiwania Rad Seniorów wobec lokalnego samorządu i Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej?

-Współpraca Rad Senioralnych z organizacjami pozarządowymi w ramach działań na rzecz lokalnych Seniorów

– Udział Rad Seniorów w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki senioralnej.

Serdecznie dziękujemy naszym delegatom za reprezentowanie PUTW w Forum.