Strona główna/Oferta edukacyjna/Zajęcia edukacyjne w modułach

Moduły są stałymi elementami planu zajęć. Spotkania odbywają się najczęściej co tydzień i trwają jedną lub dwie godziny dydaktyczne (45-90 minut). Niektóre zajęcia stałe odbywają się co dwa tygodnie, a nawet raz w miesiącu. Szczegółowe informacje o harmonogramie zajęć na dany semestr znajdują się w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

Warsztaty krajoznawcze

Zajęcia pozwalają rozwijać zainteresowania geograficzne, budzić ciekawość świata, rozbudzać refleksje nad pięknem i harmonią krajobrazów przyrodniczych i kulturowych. Studenci kształtują postawę zrozumienia i szacunku  dla tradycji i kultur różnych społeczności i narodów.

prowadząca zajęcia turystyczne Grażyna Staronka na tle górskiego krajobrazuNie brakuje też tematów, które pozwalają również rozwijać pasje przyrodnicze – słuchacze poznają otaczającą przyrodę w zależności od pór roku, próbują zrozumieć i dostrzec własny wpływ na otaczające środowisko, poznają relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek.

Spotkania (studenci uczestniczą w wykładach, dyskusjach oraz warsztatach przyrodniczo-geograficznych) odbywają się raz lub dwa w miesiącu. Prowadzi je p. Grażyna Staronka, przewodnik sudecki, przewodnik po Pradze czeskiej, instruktor edukacji ekologicznej.

Interesującym uzupełnieniem są wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze. „Nie ważne jak daleko podróżujemy, ważne tylko jak bardzo” – powiedział kiedyś podróżnik Grzegorz Kapla.

Język angielski

Zajęcia umożliwiają słuchaczom przekonanie się o prawdziwości stwierdzenia, że na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno. Proste konstrukcje gramatyczne i słownikowe wprowadzane są w bezstresowym środowisku. Motywacją nie jest bowiem egzamin, czy konieczność, ale własny wybór słuchacza. Zróżnicowanie poziomu umiejętności i tempa przyswajania mogą tu być widziane nie jako przeszkoda, ale jak okazja do skorzystania z wiedzy innych uczestników zajęć. Treść realizowanego materiału to, między innymi, słownictwo dotyczące popularnych dziedzin życia codziennego, a konstrukcje gramatyczne wybierane są tak, by komunikację w tych codziennych sytuacjach umożliwić a następnie, zgodnie z własnymi możliwościami, usprawniać i wzbogacać. Istotnym czynnikiem zajęć są powtórki i powroty do wprowadzanych partii materiału. W warunkach wymuszonych przez pandemię, słuchacze chętnie i sprawnie dostosowali się do warunków nauczania zdalnego, na wybranej platformie internetowej. Zajęcia prowadzi mgr Robert Rogacki.

Język niemiecki

To propozycja dla słuchaczy zarówno początkujących jak i tych, którzy chcieliby kontynuować przygodę z tym językiem.  Podczas zajęć słuchacze poznają proste konstrukcje gramatyczno- językowe pozwalające na komunikowanie się w języku obcym. Najważniejsza jest dobra atmosfera, która stwarza warunki do swobodnych wypowiedzi- tych krótkich oraz nieco dłuższych w grupach kontynuujących naukę. Komfortowe warunki do nauki języka niemieckiego bez testów, sprawdzianów itp. stwarza też świadomość, że studenci PUTW nie muszą – ale chcą! W ramach zajęć realizowane są również ciekawe materiały dotyczące krajoznawstwa państw niemieckojęzycznych  w formie interaktywnych filmików, ciekawostek, zagadek czy krzyżówek. W języku niemieckim komunikuje się 100 milionów ludzi w Austrii, Szwajcarii i Niemczech. To sprawia, że język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie i jednym z dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie. A kto wie, czy na zakończenie cyklu zajęć studenci PUTW nie przeczytają ,,Fausta” Goethego w oryginale!

Język rosyjski

Zajęcia odpowiednie dla Seniorów, którzy chcieliby przypomnieć sobie wiedzę sprzed lat bez względu na poziom zaawansowania. Zajęcia prowadzi Ksenia lektor i tłumacz języka rosyjskiego.

Historia

Wykładowca dr Jan WalczakGrupa historyków skupia sympatyków zdobywania wiedzy na temat historii powszechnej oraz historii Polski. W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach, dyskusjach oraz warsztatach historycznych. Podejmowane zagadnienia prezentowane są w sposób interdyscyplinarny, w przystępnej formie, przy zastosowaniu multimediów. Szczególnie miejsce zajmują tematy proponowane przez słuchaczy, budzące zainteresowanie grupy. Omawiane są szerzej i poświęca się im więcej czasu. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Prowadzi je dr Jan Walczak.

Prawo

Cykl zajęć pt. „Praktyczne aspekty prawa dla Seniora” jest odpowiedzią na oczekiwania naszych słuchaczy. Głównym celem spotkań jest: nabycie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa, tak by móc się nią posługiwać w codziennym życiu.

Prawo odnosi się do wszystkich dziedzin naszego życia i je reguluje.  Nigdy nie jest za późno, aby poznawać przepisy prawa. Zajęcia mają służyć poprawie jakości życia osób w późnej dorosłości. Edukacja prawna pomoże każdemu lepiej zrozumieć współczesny świat, zarówno w sprawach codziennych jak i w sytuacjach życiowo trudnych,  bądź losowych. Każdego dnia pełnimy różne role społeczne. Jesteśmy obywatelami, konsumentami, małżonkami, rodzicami, dziadkami, seniorami i podejmujemy jeszcze wiele innych wyzwań. Uzyskana wiedza prawnicza ma sprawić, by żyło się łatwiej, wiedząc, jak praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności, podczas pełnienia naszych ról i znajdując się w różnych sytuacjach.

Zajęcia koncentrują się na aspektach praktycznych realizowanych zagadnień, licznych przykładach z życia codziennego oraz przybliżeniu, zawiłego języka prawnego, w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały. Wśród tematów można będzie znaleźć takie zagadnienia jak m.in.:

 • Podstawy prawa w Polsce- czyli jak nie dać się oszukać i na co zwrócić uwagę w codziennym życiu seniora,
 • Testament,
 • Dziedziczenie,
 • Umowa darowizny,
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.

Spotkania prowadzą zamiennie:

Notariusz Paulina Bober – członek Izby Notarialnej we Wrocławiu, prowadzi Kancelarią Notarialną z siedzibą w Polkowicach. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów wyróżniona stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów. Laureatka programów stypendialnych na Uniwersytecie w Pitesti (Rumunia) oraz na Uniwersytecie w Tallinnie (Estonia).

Radca Prawny Jakub Bober – ekspert z zakresu tłumaczeń językowych (Legal English), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ottawie (Kanada), Wrocławiu i Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem i analizą kontraktów handlowych, także w języku angielskim. Pomaga również osobom fizycznym w szybkim i efektywnym rozwiązywaniu problemów prawnych.

Informatyka

Zajęcia informatyczne służą nauce posługiwania się komputerem oraz samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, a także poruszania się w świecie wirtualnym (Internet), m.in. korzystania z poczty elektronicznej, tworzenie stron internetowych czy też korzystania z bankowości elektronicznej. Zajęcia w modułach prowadzą mgr inż. Ewa Zięcina i mgr Robert Zaraś:

 • moduł I – podstawy obsługi komputera: budowa, zasada działania, jednostki, zasoby dyskowe (pliki, foldery),
 • moduł II – pakiet biurowy Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • moduł III – internet  – przeglądarki internetowe, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, bankowość internetowa, portale internetowe, zakupy przez internet Allegro, Olx, przychodnia i laboratorium w sieci, teatr, kino i muzeum, hobby, pasje i marzenia;
 • moduł IV – podstawy grafiki komputerowej – PhotoFiltre7, Gimp (obróbka fotografii),
 • moduł V – dźwięk i wideo: pobieranie muzyki z sieci, konwertowanie muzyki z płyt do mp3, tworzenie prostych filmów wideo przy wykorzystaniu programu Movie Meaker;
 • moduł VI – programowanie.

Warsztaty „Jak się komunikować w medialnym świecie?”

Autorskie zajęcia, które prowadzi prof. Eunika Baron-Polańczyk, obejmują trzy obszary zagadnień:

 1. Komunikacja społeczna – krytyczny czynnik sukcesu,
 2. Projektowanie prezentacji i prowadzenie pokazu – ekspresja własnych zainteresowań,
 3. Jak skuteczne uczyć siebie i innych z wykorzystaniem metod i narzędzi ICT.

Treści programowe realizowane są z pełnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Słuchaczy. Realizacja zadań dydaktycznych uwzględnia strategie podające, problemowe, ćwiczeniowe, eksponujące – uczenie się przez przyswajanie, odkrywanie/ rozwiązywanie problemów, użyteczne działanie, przeżywanie. Warsztaty koncentrują się na praktycznych (bezpiecznych, ergonomicznych) aplikacjach współczesnych mediów w procesie komunikowania się oraz nauczania i uczenia się (edukacji) – w kontekście rozwijania i ekspresji własnych zainteresowań.

Zajęcia teatralno-kabaretowe

Służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej, ruchowej, a także wrażliwości na żywe słowo i tekst, rozwijają kreatywność. Efektem pracy słuchaczy są m.in. kabarety, jasełka, etiudy teatralne, które mogą być prezentowane na forum podczas wydarzeń ważnych dla społeczności PUTW. Grupa teatralna pracuje w kilkuosobowym zespole pod czujnym okiem mgr Emilii Walczak.

Warsztaty taneczne

Ruch i muzyka to pożyteczne i przyjemne połączenie, dlatego też proponujemy warsztaty taneczne. W programie m.in: taniec liniowy, taniec w kręgu.

Dlaczego warto skorzystać z tego typu zajęć? Oto trzy powody:

 • łatwa do nauczenia choreografia,
 • duża różnorodność nauczanych tańców do popularnych utworów, np: Hey beby, YMCA,
 • klimaty folkowe: „Skrzypek”, „W moim ogródeczku”, „Jadą, jadą goście”, popularna „Belgijka”, taniec grecki – „Grek Zorba”.

PRZYJDŹ – ZOBACZ – NAUCZ SIĘ!

Rękodzieło, arteterapia i scrapbooking

To rozbudzanie wyobraźni słuchaczy przez kontakt z wytworami sztuki, rozwijanie przez nich zdolności manualnych, zdolności percepcji malarskich, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych. Zajęcia prowadzi mgr Krystyna Bajon.

Plastyka

W przygotowaniu.

Warsztaty „Tajemnica umysłu – trening szarych komórek”

Zajęcia kierowane są do osób, które chciałyby wzmocnić swoją pamięć, pragną mieć bystry umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spotkania cechuje przemiła atmosfera, pozytywne nastawienie i fachowe przygotowanie prowadzącej (mgr Joanna Dziadosz ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z Psychogerontologii), sportowy duch wykładowcy, który z zamiłowania do ludzi i pasji do nabywania wiedzy o ludzkich zrachowaniach i relacjach w sposób ciągły zdobywa wiedzę na kursach i szkoleniach by dostarczać studentom świeżą i nie oderwaną od dzisiejszego świata wiedzę.

Na zajęciach słuchacz zapozna się z tematami nieodzownie związanymi z życiem seniora i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w dzisiejszej goniącej w zawrotnej prędkości rzeczywistości. Dowie się jak w codziennych czynnościach aktywizować swój umysł i ciało do działania, jak być kreatywnym i jak odnaleźć się w relacjach z własnymi dziećmi oraz dzisiejszym wnuczkiem.

„Tajemnice współczesnej polszczyzny”

To propozycja dla osób zainteresowanych ewaluowaniem języka ojczystego,  wpływem technologii informatycznych i telefonii komórkowej na zmiany językowe oraz kulturą języka. Podczas spotkań słuchacze dowiedzą się między innymi:

 • jak posługiwać się językiem polskim współcześnie,
 • jak zmieniała się polszczyzna na przełomie ostatnich lat,
 • co to jest etykieta/ netykieta językowa,
 • o wulgaryzmach, anglicyzmach, żargonie młodzieżowym,  „deklinowaniu się”,

i o tym, że trzeba znać najnowsze trendy językowe 🙂

zajęcia prowadzi polonistka i dziennikarka mgr Marzena Machniak

Kobieta maluje obraz farbami