Strona główna/Oferta edukacyjna/Zajęcia edukacyjne w modułach

Moduły są stałymi elementami planu zajęć. Spotkania odbywają się najczęściej co tydzień i trwają jedną lub dwie godziny dydaktyczne (45-90 minut). Niektóre zajęcia stałe odbywają się co dwa tygodnie, a nawet raz w miesiącu. Szczegółowe informacje o harmonogramie zajęć na dany semestr znajdują się w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

Warsztaty krajoznawcze

Zajęcia pozwalają rozwijać zainteresowania geograficzne, budzić ciekawość świata, rozbudzać refleksje nad pięknem i harmonią krajobrazów przyrodniczych i kulturowych. Studenci kształtują postawę zrozumienia i szacunku  dla tradycji i kultur różnych społeczności i narodów.

prowadząca zajęcia turystyczne Grażyna Staronka na tle górskiego krajobrazuNie brakuje też tematów, które pozwalają również rozwijać pasje przyrodnicze – słuchacze poznają otaczającą przyrodę w zależności od pór roku, próbują zrozumieć i dostrzec własny wpływ na otaczające środowisko, poznają relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek.

Spotkania (studenci uczestniczą w wykładach, dyskusjach oraz warsztatach przyrodniczo-geograficznych) odbywają się raz lub dwa w miesiącu. Prowadzi je p. Grażyna Staronka, przewodnik sudecki, przewodnik po Pradze czeskiej, instruktor edukacji ekologicznej.

Interesującym uzupełnieniem są wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze. „Nie ważne jak daleko podróżujemy, ważne tylko jak bardzo” – powiedział kiedyś podróżnik Grzegorz Kapla.

Język angielski

Zajęcia umożliwiają słuchaczom przekonanie się o prawdziwości stwierdzenia, że na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno. Proste konstrukcje gramatyczne i słownikowe wprowadzane są w bezstresowym środowisku. Motywacją nie jest bowiem egzamin, czy konieczność, ale własny wybór słuchacza. Zróżnicowanie poziomu umiejętności i tempa przyswajania mogą tu być widziane nie jako przeszkoda, ale jak okazja do skorzystania z wiedzy innych uczestników zajęć. Treść realizowanego materiału to, między innymi, słownictwo dotyczące popularnych dziedzin życia codziennego, a konstrukcje gramatyczne wybierane są tak, by komunikację w tych codziennych sytuacjach umożliwić a następnie, zgodnie z własnymi możliwościami, usprawniać i wzbogacać. Istotnym czynnikiem zajęć są powtórki i powroty do wprowadzanych partii materiału. W warunkach wymuszonych przez pandemię, słuchacze chętnie i sprawnie dostosowali się do warunków nauczania zdalnego, na wybranej platformie internetowej. Zajęcia prowadzi mgr Robert Rogacki.

Język niemiecki

To propozycja dla słuchaczy zarówno początkujących jak i tych, którzy chcieliby kontynuować przygodę z tym językiem.  Podczas zajęć słuchacze poznają proste konstrukcje gramatyczno- językowe pozwalające na komunikowanie się w języku obcym. Najważniejsza jest dobra atmosfera, która stwarza warunki do swobodnych wypowiedzi- tych krótkich oraz nieco dłuższych w grupach kontynuujących naukę. Komfortowe warunki do nauki języka niemieckiego bez testów, sprawdzianów itp. stwarza też świadomość, że studenci PUTW nie muszą – ale chcą! W ramach zajęć realizowane są również ciekawe materiały dotyczące krajoznawstwa państw niemieckojęzycznych  w formie interaktywnych filmików, ciekawostek, zagadek czy krzyżówek. W języku niemieckim komunikuje się 100 milionów ludzi w Austrii, Szwajcarii i Niemczech. To sprawia, że język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie i jednym z dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie. A kto wie, czy na zakończenie cyklu zajęć studenci PUTW nie przeczytają ,,Fausta” Goethego w oryginale!

Język rosyjski

W przygotowaniu.

Historia

Wykładowca dr Jan WalczakGrupa historyków skupia sympatyków zdobywania wiedzy na temat historii powszechnej oraz historii Polski. W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach, dyskusjach oraz warsztatach historycznych. Podejmowane zagadnienia prezentowane są w sposób interdyscyplinarny, w przystępnej formie, przy zastosowaniu multimediów. Szczególnie miejsce zajmują tematy proponowane przez słuchaczy, budzące zainteresowanie grupy. Omawiane są szerzej i poświęca się im więcej czasu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je dr Jan Walczak.

Prawo

Cykl zajęć pt. „Praktyczne aspekty prawa dla Seniora” jest odpowiedzią na oczekiwania naszych słuchaczy. Głównym celem spotkań jest: nabycie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa, tak by móc się nią posługiwać w codziennym życiu.

Prawo odnosi się do wszystkich dziedzin naszego życia i je reguluje.  Nigdy nie jest za późno, aby poznawać przepisy prawa. Zajęcia mają służyć poprawie jakości życia osób w późnej dorosłości. Edukacja prawna pomoże każdemu lepiej zrozumieć współczesny świat, zarówno w sprawach codziennych jak i w sytuacjach życiowo trudnych,  bądź losowych. Każdego dnia pełnimy różne role społeczne. Jesteśmy obywatelami, konsumentami, małżonkami, rodzicami, dziadkami, seniorami i podejmujemy jeszcze wiele innych wyzwań. Uzyskana wiedza prawnicza ma sprawić, by żyło się łatwiej, wiedząc, jak praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności, podczas pełnienia naszych ról i znajdując się w różnych sytuacjach.

Zajęcia koncentrują się na aspektach praktycznych realizowanych zagadnień, licznych przykładach z życia codziennego oraz przybliżeniu, zawiłego języka prawnego, w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały. Wśród tematów można będzie znaleźć takie zagadnienia jak m.in.:

 • Podstawy prawa w Polsce- czyli jak nie dać się oszukać i na co zwrócić uwagę w codziennym życiu seniora,
 • Testament,
 • Dziedziczenie,
 • Umowa darowizny,
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.

Spotkania prowadzą zamiennie:

Notariusz Paulina Bober – członek Izby Notarialnej we Wrocławiu, prowadzi Kancelarią Notarialną z siedzibą w Polkowicach. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów wyróżniona stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów. Laureatka programów stypendialnych na Uniwersytecie w Pitesti (Rumunia) oraz na Uniwersytecie w Tallinnie (Estonia).

Radca Prawny Jakub Bober – ekspert z zakresu tłumaczeń językowych (Legal English), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ottawie (Kanada), Wrocławiu i Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem i analizą kontraktów handlowych, także w języku angielskim. Pomaga również osobom fizycznym w szybkim i efektywnym rozwiązywaniu problemów prawnych.

Informatyka

Zajęcia informatyczne służą nauce posługiwania się komputerem oraz samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, a także poruszania się w świecie wirtualnym (Internet), m.in. korzystania z poczty elektronicznej, tworzenie stron internetowych czy też korzystania z bankowości elektronicznej. Zajęcia w modułach prowadzą mgr inż. Ewa Zięcina i mgr Robert Zaraś:

 • moduł I – podstawy obsługi komputera: budowa, zasada działania, jednostki, zasoby dyskowe (pliki, foldery),
 • moduł II – pakiet biurowy Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • moduł III – internet  – przeglądarki internetowe, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, bankowość internetowa, portale internetowe, zakupy przez internet Allegro, Olx, przychodnia i laboratorium w sieci, teatr, kino i muzeum, hobby, pasje i marzenia;
 • moduł IV – podstawy grafiki komputerowej – PhotoFiltre7, Gimp (obróbka fotografii),
 • moduł V – dźwięk i wideo: pobieranie muzyki z sieci, konwertowanie muzyki z płyt do mp3, tworzenie prostych filmów wideo przy wykorzystaniu programu Movie Meaker;
 • moduł VI – programowanie.

Warsztaty „Jak się komunikować w medialnym świecie?”

Autorskie zajęcia, które prowadzi prof. Eunika Baron-Polańczyk, obejmują trzy obszary zagadnień:

 1. Komunikacja społeczna – krytyczny czynnik sukcesu,
 2. Projektowanie prezentacji i prowadzenie pokazu – ekspresja własnych zainteresowań,
 3. Jak skuteczne uczyć siebie i innych z wykorzystaniem metod i narzędzi ICT.

Treści programowe realizowane są z pełnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Słuchaczy. Realizacja zadań dydaktycznych uwzględnia strategie podające, problemowe, ćwiczeniowe, eksponujące – uczenie się przez przyswajanie, odkrywanie/ rozwiązywanie problemów, użyteczne działanie, przeżywanie. Warsztaty koncentrują się na praktycznych (bezpiecznych, ergonomicznych) aplikacjach współczesnych mediów w procesie komunikowania się oraz nauczania i uczenia się (edukacji) – w kontekście rozwijania i ekspresji własnych zainteresowań.

Zajęcia teatralno-kabaretowe

Służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej, ruchowej, a także wrażliwości na żywe słowo i tekst, rozwijają kreatywność. Efektem pracy słuchaczy są m.in. kabarety, jasełka, etiudy teatralne, które mogą być prezentowane na forum podczas wydarzeń ważnych dla społeczności PUTW. Grupa teatralna pracuje w kilkuosobowym zespole pod czujnym okiem mgr Emilii Walczak.

Warsztaty taneczne

Ruch i muzyka to pożyteczne i przyjemne połączenie, dlatego też proponujemy warsztaty taneczne. W programie m.in: taniec liniowy, taniec w kręgu.

Dlaczego warto skorzystać z tego typu zajęć? Oto trzy powody:

 • łatwa do nauczenia choreografia,
 • duża różnorodność nauczanych tańców do popularnych utworów, np: Hey beby, YMCA,
 • klimaty folkowe: „Skrzypek”, „W moim ogródeczku”, „Jadą, jadą goście”, popularna „Belgijka”, taniec grecki – „Grek Zorba”.

PRZYJDŹ – ZOBACZ – NAUCZ SIĘ!

Rękodzieło, arteterapia i scrapbooking

To rozbudzanie wyobraźni słuchaczy przez kontakt z wytworami sztuki, rozwijanie przez nich zdolności manualnych, zdolności percepcji malarskich, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych. Zajęcia prowadzi mgr Krystyna Bajon.

Plastyka

W przygotowaniu.

Warsztaty „Tajemnica umysłu – trening szarych komórek”

Zajęcia kierowane są do osób, które chciałyby wzmocnić swoją pamięć, pragną mieć bystry umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spotkania cechuje przemiła atmosfera, pozytywne nastawienie i fachowe przygotowanie prowadzącej (mgr Joanna Dziadosz ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z Psychogerontologii), sportowy duch wykładowcy, który z zamiłowania do ludzi i pasji do nabywania wiedzy o ludzkich zrachowaniach i relacjach w sposób ciągły zdobywa wiedzę na kursach i szkoleniach by dostarczać studentom świeżą i nie oderwaną od dzisiejszego świata wiedzę.

Na zajęciach słuchacz zapozna się z tematami nieodzownie związanymi z życiem seniora i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w dzisiejszej goniącej w zawrotnej prędkości rzeczywistości. Dowie się jak w codziennych czynnościach aktywizować swój umysł i ciało do działania, jak być kreatywnym i jak odnaleźć się w relacjach z własnymi dziećmi oraz dzisiejszym wnuczkiem.

Warsztaty dziennikarskie

To propozycja zajęć tradycyjnych – stacjonarnych, czyli bezpośrednich spotkań słuchaczy z prowadzącym. Celem jest kreowanie aktywności i twórczości seniorów poprzez nabywanie wiedzy z zakresu dziennikarstwa.

W programie między innymi:

 • przeprowadzanie wywiadów,
 • zbieranie materiałów,
 • próby pisania artykułów,
 • blok „Twórczy senior” – gdzie uczestnicy będą mieli możliwość wykazać się twórczą umiejętnością tworzenia wierszy, opisem zjawisk przyrody, przepisów kulinarnych itp.
 • realizacja filmu dokumentalnego,
 • spisywanie wspomnień i historii rodzinnych.

Warsztaty poprowadzi mgr Iwona Mierzwiak, dziennikarka z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jedenaście lat pracowała za mikrofonem Radia Plus Legnica, trzy lata doświadczenia w lokalnej stacji telewizyjnej i rok na stanowisku redaktora w gazecie lokalnej i miejskim portalu. Do dziś na bieżąco przekazuje informacje o wydarzeniach w Zagłębiu Miedziowym na antenie Radia Elka oraz portalu miedziowe.pl. Współpracuje z samorządami, z instytucjami kulturalnymi, pozarządowymi oraz firmami tj. KGHM. Zdobyte doświadczenie i twórczy duch zmobilizował ją do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i rozwoju zawodowego m.in. na Uczelni Jana Wyżykowskiego. Praca z ludźmi i dla ludzi to jej pasja.

„Tajemnice współczesnej polszczyzny”

To propozycja dla osób zainteresowanych ewaluowaniem języka ojczystego,  wpływem technologii informatycznych i telefonii komórkowej na zmiany językowe oraz kulturą języka. Podczas spotkań słuchacze dowiedzą się między innymi:

 • jak posługiwać się językiem polskim współcześnie,
 • jak zmieniała się polszczyzna na przełomie ostatnich lat,
 • co to jest etykieta/ netykieta językowa,
 • o wulgaryzmach, anglicyzmach, żargonie młodzieżowym,  „deklinowaniu się”,

i o tym, że trzeba znać najnowsze trendy językowe 🙂

Kobieta maluje obraz farbami