Strona główna/Oferta edukacyjna/Wycieczki edukacyjne i akcje społeczne

Wyjazdy edukacyjne

W trakcie roku akademickiego, w miarę możliwości i potrzeb, organizuje się wycieczki edukacyjne będące uzupełnieniem modułu turystyczno-przyrodniczego. Wybór miejsca wycieczek dokonywany jest w porozumieniu z Radą Słuchaczy PUTW.

W wycieczkach edukacyjnych mogą wziąć udział rotacyjnie wszyscy chętni słuchacze PUTW.

Projekty społeczne

Celem projektów jest podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego  oraz integracja seniorów z młodszymi pokoleniami, a tym samym poszerzanie więzi społecznych.

Donica Seniora

Chętni Słuchacze PUTW opiekują się wybraną donicą, są odpowiedzialni za przygotowanie podłoża, posadzenie roślin, uprawę warzyw, ziół lub kwiatów i piękny wygląd „małego uczelnianego ogródka”.

Eko poniedziałek

To sprzątanie terenów leśnych, połączone z warsztatami ekologicznymi dla dzieci i nie tylko.

Dziadkowie w przedszkolu i placówce wychowawczo-opiekuńczej

W  programie planowane jest m.in. czytanie i opowiadanie bajek, wspólne zajęcia, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Szczegóły tego projektu zostaną ustalone z Dyrektorami polkowickich przedszkoli i Domem Dziecka w Polkowicach.

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest otwarty na realizację innych, nowych projektów społecznych i charytatywnych.