Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

powstał w 2006 r. w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, której znaczna część po ustaniu aktywności zawodowej związanej w głównej mierze z przejściem na emeryturę nadal pragnie poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Na słuchaczy czeka bogata oferta edukacyjna, która jest realizowana w formie wykładów, warsztatów, lektoratów, a także zajęć ruchowych.

Słuchaczem PUTW może zostać osoba, która mieszka na terenie Gminy Polkowice, jest nieaktywnym zawodowo emerytem lub jest rencistą, ukończyła 45 rok życia bez względu na posiadane wykształcenie.

Cele Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to:

  1. poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  2. podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji interpersonalnej,
  3. integracja środowiska osób starszych, jak również seniorów z młodszymi pokoleniami,
  4. poprawa jakości życia osób starszych i upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
  5. umożliwienie słuchaczom spotkań z pasjonatami, pisarzami, ludźmi nauki, kultury i sztuki.

Organizatorem zajęć na Polkowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego, a projekt współfinansowany jest przez Gminę Polkowice.

Wirtualny spacer po naszej Uczelni

Wirtualny spacer po naszej Uczelni