Rekrutacja 2021/2022

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (PUTW) ogłasza nabór słuchaczy na rok akademicki 2021/2022. Słuchaczami PUTW mogą zostać osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Polkowice, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia (45 lat), nieczynne zawodowo (np. emeryci, renciści). Limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych po raz pierwszy wynosi 50 osób. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Słuchaczy chcących kontynuować kształcenie w PUTW obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok akademicki. Wskazane poniżej dokumenty rekrutacyjne wypełniają zarówno kandydaci podejmujący naukę po raz pierwszy jak i słuchacze planujący dalszą edukację.

Biuro rekrutacji mieści się w głównej siedzibie UJW w Polkowicach przy ul. Skalników 6b, pokój nr A216 (I piętro). Dokumenty można składać w terminie od 9 sierpnia 2021 do 24 września 2021 r. osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać skan wszystkich dokumentów na adres: e.grabowska@ujw.pl.

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia w każdym kolejnym roku, w którym deklaruje uczestnictwo w PUTW, opłaty wpisowego w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora Uczelni. Wysokość opłaty na rok akademicki 2021/2022 wynosi 60 zł. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA lub u Koordynatora PUTW – mgr Elżbiety Grabowskiej (UJW, pok. A216, e-mail e.grabowska@ujw.pl, tel.76 746 53 35), która dostępna będzie dla kandydatów od 26 lipca 2021 r. w godzinach pracy Biura PUTW.

XIII Międzynarodowa Olimpiada Sportowa

Wszystkich chętnych Słuchaczy PUTW, którzy są zainteresowani udziałem w dniach 16-17. 09.2021 r w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych w Chorzowie pn. „Trzeci Wiek na start”,  zapraszamy na spotkanie organizacyjne dnia 23.06.2021 (środa) o godzinie 13:15 w sali audytoryjnej A407-8 (III piętro Uczelni Jana Wyżykowskiego).

Zachęcamy do czytania AKTUALNOŚCI

Zrzut ekranu ze strzałkami wskazującymi gdzie znajdują się aktualności

Zachęcamy Państwa do czytania zamieszczanych przez nas AKTUALNOŚCI. Znajdziecie tam Państwo informacje o ciekawych wydarzeniach w regionie i nie tylko. Aby znaleźć najnowsze wpisy, wystarczy „zjechać” nieco w dół strony głównej PUTW 🙂  Zapraszamy!

Nowy regulamin PUTW

Od 8 stycznia obowiązuje nowy Regulamin Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Plik do pobrania: Regulamin PUTW.