Opublikowano: 14 lipca 20211.8 minut czytania

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (PUTW) ogłasza nabór słuchaczy na rok akademicki 2021/2022. Słuchaczami PUTW mogą zostać osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Polkowice, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia (45 lat), nieczynne zawodowo (np. emeryci, renciści). Limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych po raz pierwszy wynosi 50 osób. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Słuchaczy chcących kontynuować kształcenie w PUTW obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok akademicki. Wskazane poniżej dokumenty rekrutacyjne wypełniają zarówno kandydaci podejmujący naukę po raz pierwszy jak i słuchacze planujący dalszą edukację.

Biuro rekrutacji

Mieści się w głównej siedzibie UJW w Polkowicach przy ul. Skalników 6b, pokój nr A216 (I piętro).

Termin składania dokumentów

Od 9 sierpnia 2021 do 24 września 2021 r. Dokumenty można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać skan wszystkich dokumentów na adres: e.grabowska@ujw.pl.

Opłaty

Kandydat zobowiązany jest do wniesienia w każdym kolejnym roku, w którym deklaruje uczestnictwo w PUTW, opłaty wpisowego w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora Uczelni. Wysokość opłaty na rok akademicki 2021/2022 wynosi 60 zł. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz rekrutacji, deklaracja słuchacza, jedno zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty wpisowego.

Dokumenty (kwestionariusz i deklaracja słuchacza) do pobrania z zakładki REKRUTACJA lub u Koordynatora PUTW.

Szczegółowych informacji udziela

mgr Elżbieta Grabowska – Koordynator PUTW (pok. A216, e-mail e.grabowska@ujw.pl, tel.76 746 53 35) – dostępna od 26 lipca 2021 r.