Opublikowano: 1 września 20221.6 minut czytania

REKRUTACJA słuchaczy na rok akademicki 2022/2023

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (PUTW) ogłasza nabór słuchaczy na rok akademicki 2022/2023. Słuchaczami PUTW mogą zostać osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Polkowice, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia (45 lat), nieczynne zawodowo (np. emeryci, renciści). Limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych po raz pierwszy wynosi 50 osób. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Słuchaczy chcących kontynuować kształcenie w PUTW, obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok akademicki. Wskazane poniżej dokumenty rekrutacyjne wypełniają zarówno kandydaci podejmujący naukę po raz pierwszy, jak i słuchacze planujący dalszą edukację.

 1. Biuro rekrutacji: Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, pokój nrA216
  (I piętro), czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8:00-15:00.
 2. Termin rekrutacji: 22.08.2022-23.09.2022 r. dokumenty można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać skan wszystkich dokumentów na adres: a.kurek@ujw.pl.
 3. Wymagane dokumenty (można pobrać ze strony internetowej putw.ujw.pl lub w biurze PUTW):
  • KWESTIONARIUSZ REKRUTACJI,
  • DEKLARACJA SŁUCHACZA,
  • jedno zdjęcie legitymacyjne,
  • dowód wpłaty wpisowego.
 4. Opłata jednorazowa (tylko przelewem):
  • wpisowe – 60 zł (kandydaci i słuchacze kontynuujący).

Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774

Tytuł przelewu: „Wpisowe, imię i nazwisko kandydata”.

 

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Aleksandra Kurek – Koordynator PUTW (UJW pok. A216, e-mail a.kurek@ujw.pl, tel.76 746 53 35).