Opublikowano: 27 marca 20231 minut czytania

Szanowni Państwo,

Już jutro, we wtorek, 28 marca, o godz. 18.00 Studenckie Koło Naukowe Administratywistów UJW zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie online w Teams pt.

Jak zostać dyplomatą?

Naszym gościem będzie Michał Murkociński, Ambasador Polski w Sudanie.

Do zobaczenia! Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFv_tRrk_c3HRBvrJ_sx9qUNXZB2CGp3jHxBRxLcLEaY1%40thread.tacv2/1679900314615?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3224c30-b287-4874-a2f0-443407a5a0ae%22%2c%22Oid%22%3a%22fac1b21a-e240-4b3e-a588-14497ed25bed%22%7d

Gość Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów UJW będzie polskim urzędnikiem służby cywilnej, dyplomatą i orientalistą. Był Ambasadorem w Syrii (2008-2012), w Egipcie (2014–2018) a obecnie w Sudanie (od 2019). W latach 2012–2014 pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2018 był naczelnikiem Wydziału Zatoki Perskiej w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Serdecznie pozdrawiam,

 

dr J. Walczak

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

Administratywistów UJW

Dziekan WNSiT