Opublikowano: 25 września 20231.7 minut czytania

Polkowicki Dialog Klimatyczny:

Termin Wydarzenia: 27 września 2023 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

Agenda wydarzenia:

10:30 – 11:00 Rejestracja

11:00 – 11:15 Otwarcie
Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, zapoznanie uczestników z ogólnym celem i znaczeniem dialogu klimatycznego.

11:15 – 11:30 Powitanie i przedstawienie grup interesariuszy
Krótka prezentacja głównych osób zaangażowanych w organizację wydarzenia oraz ich ról.

11:30 – 11:40 Przedstawienie agendy wydarzenia

11:40 – 12:00 Zasady pracy i wartości Polkowickiego Dialogu Klimatycznego
Prezentacja wartości i zasad, które będą przyświecać pracy podczas wydarzenia. Omówienie materiału wypracowanego przez młodzież na warsztatach dotyczących zasad dialogu klimatycznego, wstępna dyskusja.

12:00 – 13:40 Stacje tematyczne
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i będą cyklicznie przechodzić przez 5 stacji tematycznych:

Manifest. Prezentacja głównych celów i przesłań dotyczących klimatu. Interaktywne dyskusje i wymiana opinii.

Słownik. Omówienie kluczowych terminów związanych z klimatem. Uczestnicy mogą zgłębić swoją wiedzę i wyjaśnić niejasności.

Doświadczenia norweskie. Prezentacja sukcesów i wyzwań Norwegii w obszarach wybranych spośród tych, które mieszkańcy Polkowic wskazali jako wyzwania. Inspirujące przykłady i możliwość pytań.

Badania zrealizowane przez młodzież. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez młodzież dotyczących zmian klimatu i ich skutków.

Propozycje projektów – Brainwriting. Przedstawienie pomysłów na lokalne projekty klimatyczne, jakie może realizować młodzież w projekcie.

13:40 – 14:10 Prezentacja wyników prac stacji
14:10 – 14:45 Dyskusja i wnioski
14:45 – 15:00 Podziękowanie za udział w spotkaniu PDK. Zapowiedź kolejnych kroków.

15.00 – 15.45 – warsztat dla młodzieży i mentorek

Formularz rejestracyjny na stronie: POLKOWICKI DIALOG KLIMATYCZNY – Code For Green – Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych (ffis.edu.pl)