Oferta edukacyjna

Zgodnie z Regulaminem Słuchacz może wybrać dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć - nie mniej niż 50%

Cykle wykładów otwartych wg możliwości i zainteresowań słuchaczy z zakresu:

 • nauk humanistycznych
 • nauk ekonomiczno-gospodarczych
 • nauk przyrodniczych
 • przedmiotów ścisłych
 • medycyny i psychologii
 • państwo, prawo i społeczeństwo

Lektoraty:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski

Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

 • szkoła pleców (ćwiczenia na bóle kręgosłupa i osteoporozę)
 • ćwiczenia siłowe (ogólnousprawniające i ogólnokondycyjne)
 • aerobik
 • gimnastyka w basenie
 • warsztaty Latino Solo
 • kręgle

Zajęcia w sekcjach:

 • turystycznej
 • informatycznej
 • artystyczno-kulturalnej
 • fotograficznej
 • wokalnej (chór PUTW)
 • dziennikarskiej

Warsztaty i treningi (m.in. asertywności, interpersonalny, komunikacji, antystresowe)

Raz w semestrze spotkanie z ciekawym człowiekiem